Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

02 / 10 / 2018

Titulli i modulit:

MESIMDHENIA DHE TE NXENIT EFEKTIV

Kodi: 17MN1

Agjensia: SHLUJ UNIVERSITETI MARIN BARLETI
Kategoria: Mësimdhënia dhe të nxënit
Qyteti: Tirane
Adresa:: UMB Kampusi i studimeve master.Rr.Frang Bardhi Selite Tirane
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 0.5
Trajnuesi: Robert Gjedia
Trajnues të tjerë:

02 / 10 / 2018

Titulli i modulit:

PLANIFIKIMI VJETOR DHE PLANIFIKIMI TREMUJOR I LENDES

Kodi: 17PK4

Agjensia: SHLUJ UNIVERSITETI MARIN BARLETI
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: UMB Kampusi i Studimeve Master.Rr.Frang Bardhi Selite Tirane
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Erka Koci
Trajnues të tjerë:

02 / 11 / 2018

Titulli i modulit:

KOMUNIKIMI ME NXENESIT, ZHVILLIMI MOSHOR. MOTIVIMI, NXITJA E INISIATIVES DHE KRIJIMTARISE SE NXENESVE

Kodi: 17EKP34

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Fier
Adresa::
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Arbana zhapaj
Trajnues të tjerë:

02 / 11 / 2018

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Fier
Adresa::
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

25 / 02 / 3018

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Diber
Adresa:: Diber
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

28 / 04 / 2108

Titulli i modulit:

KODI I ETIKES

Kodi: 17EKP35

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Korçe
Adresa:: Korce
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

20 / 09 / 2018

Titulli i modulit:

KODI I ETIKES

Kodi: 17EKP35

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Berat
Adresa:: Privat
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

23 / 09 / 2018

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Berat
Adresa:: Privat
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

28 / 09 / 2018

Titulli i modulit:

KODI I ETIKES

Kodi: 17EKP35

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Diber
Adresa:: Institucion
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

28 / 09 / 2018

Titulli i modulit:

KOMUNIKIMI ME NXENESIT, ZHVILLIMI MOSHOR. MOTIVIMI, NXITJA E INISIATIVES DHE KRIJIMTARISE SE NXENESVE

Kodi: 17EKP34

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Shkoder
Adresa:: Institucion arsimor
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë: