Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

25 / 02 / 3018

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Diber
Adresa:: Diber
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

28 / 04 / 2108

Titulli i modulit:

KODI I ETIKES

Kodi: 17EKP35

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Korçe
Adresa:: Korce
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

03 / 09 / 2019

Titulli i modulit:

ZHVILLIMI I KOMPETENCAVE KYCE TE NXENIT GJAT GJITHE JETES DUKE FILLUAR NGA ARSIMI PARASHKOLLOR

Kodi: 17PK58

Agjensia: QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr Him Kolli
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Albina Buci
Trajnues të tjerë:

20 / 04 / 2019

Titulli i modulit:

METODA TE MESIMDHENIES DHE TE NXENIT PER NXENES ME CRREGULLIME TE SPEKTRIT TE AUTIZMIT

Kodi: 17MN90

Agjensia: UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANES
Kategoria: Mësimdhënia dhe të nxënit
Qyteti: Tirane
Adresa:: Universiteti Europian i Tiranes
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 100 L
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Geranda Hoxhaj
Trajnues të tjerë:

12 / 11 / 2019

Titulli i modulit:

PROJEKTET KURRIKULARE LENDORE DHE NDERLENDORE

Kodi: 17PK54

Agjensia: QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Diber
Adresa:: Qendra Kulturore Ardhmeria
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Albina Buci
Trajnues të tjerë:

26 / 03 / 2019

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. Sami Frasheri, p. 38, sh. 1, ap.1, Tirane
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit=1500 Leke
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

05 / 09 / 2108

Titulli i modulit:

ZHVILLIMI PROFESIONAL I DREJTUESVE DHE MËSUESVE TË ARSIMIT PARASHKOLLOR SIPAS METODOLOGJISË “ËANDA”

Kodi: 17DRZHP71

Agjensia: UNICEF & IZHA
Kategoria: Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve
Qyteti: Berat
Adresa:: Berat
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: Pa tarifë
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Specialist IZHA
Trajnues të tjerë:

13 / 04 / 2019

Titulli i modulit:

MESIMDHENIA E INTEGRUAR PERMES NDERVEPRIMIT DHE VEPRIMTARIVE KREATIVE

Kodi: 17MN9

Agjensia: QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA"
Kategoria: Mësimdhënia dhe të nxënit
Qyteti: Tirane
Adresa:: Hotel Tirana International
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 2000
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Mimoza Gjokutaj
Trajnues të tjerë: Laura Shuteriqi, Irida Hoti

29 / 03 / 2019

Titulli i modulit:

ZHVILLIMI I AFTESIVE SOCIALE DHE PUNES NE EKIP

Kodi: 17EKP139

Agjensia: KOLEGJI UNIVERSITAR HENA E PLOTE BEDER/ FAKULTETI I FILOLOGJISE DHE EDUKIMIT
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Tirane
Adresa:: Kolegji Universitar Beder
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: MoU
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Msc Erilda Ajaz
Trajnues të tjerë:

30 / 03 / 2019

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Shkoder
Adresa:: Salle Konf
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1200
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë: