Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

25 / 02 / 3018

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Diber
Adresa:: Diber
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

28 / 04 / 2108

Titulli i modulit:

KODI I ETIKES

Kodi: 17EKP35

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Korçe
Adresa:: Korce
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

03 / 09 / 2019

Titulli i modulit:

ZHVILLIMI I KOMPETENCAVE KYCE TE NXENIT GJAT GJITHE JETES DUKE FILLUAR NGA ARSIMI PARASHKOLLOR

Kodi: 17PK58

Agjensia: QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr Him Kolli
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Albina Buci
Trajnues të tjerë:

12 / 11 / 2019

Titulli i modulit:

PROJEKTET KURRIKULARE LENDORE DHE NDERLENDORE

Kodi: 17PK54

Agjensia: QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Diber
Adresa:: Qendra Kulturore Ardhmeria
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Albina Buci
Trajnues të tjerë:

05 / 09 / 2108

Titulli i modulit:

ZHVILLIMI PROFESIONAL I DREJTUESVE DHE MËSUESVE TË ARSIMIT PARASHKOLLOR SIPAS METODOLOGJISË “ËANDA”

Kodi: 17DRZHP71

Agjensia: UNICEF & IZHA
Kategoria: Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve
Qyteti: Berat
Adresa:: Berat
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: Pa tarifë
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Specialist IZHA
Trajnues të tjerë:

17 / 07 / 2019

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. Sami Frasheri, p. 38, sh. 1, ap.1, Tirane
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit = 1500 leke
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

24 / 07 / 2019

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. Sami Frasheri, p. 38, sh. 1, ap.1, Tirane
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit = 1500 leke
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

31 / 07 / 2019

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. Sami Frasheri, p. 38, sh. 1, ap.1, Tirane
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit = 1500 leke
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

05 / 08 / 2019

Titulli i modulit:

AFTESITE SOCIALE DHE TE PUNUARIT NE EKIP KOMUNIKIMI ME KOLEGET

Kodi: 17EKP80

Agjensia: QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr Muhamet Gjollesha tek Kryqezimi i Inxhinierise se Ndertimit
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Manjola Zucellari
Trajnues të tjerë:

06 / 09 / 2019

Titulli i modulit:

PLANI AFATMESEM I SHKOLLES-PASH

Kodi: 17DRZHP51

Agjensia: INSTITUTI SHQIPTAR PER STUDIM DHE EDUKIM NE TEKNOLOGJI DHE KOMUNIKIM - ISSET
Kategoria: Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. George W. Bush, kulla II, kati II (perballe qendres "Toptani")
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1000
Nr. Kredite: 0.5
Trajnuesi: Aleksander Prenga
Trajnues të tjerë: -