Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

02 / 07 / 2018

Titulli i modulit:

PLANI AFATMESEM I SHKOLLES

Kodi: 17DRZHP3

Agjensia: SHLUJ UNIVERSITETI MARIN BARLETI
Kategoria: Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve
Qyteti: Tirane
Adresa:: UMB Kampusi 2 i studimeve master Rr."Frang Bardhi" Selite Tirane
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Robert Gjedia
Trajnues të tjerë:

02 / 08 / 2018

Titulli i modulit:

HARTIMI I NJE PROJEKTI

Kodi: 17DRZHP10

Agjensia: SHLUJ UNIVERSITETI MARIN BARLETI
Kategoria: Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve
Qyteti: Tirane
Adresa:: UMB Kampusi 2 Rr.Frang Bardhi Selite Tirane
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 0.5
Trajnuesi: Eurona Leka
Trajnues të tjerë:

02 / 09 / 2018

Titulli i modulit:

VLERESIMI I BRENDSHEM/VETEVLERESIMI I SHKOLLES

Kodi: 17DRZHP6

Agjensia: SHLUJ UNIVERSITETI MARIN BARLETI
Kategoria: Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve
Qyteti: Tirane
Adresa:: UMB Kampusi 2 studimet master Rr.Frang Bardhi Selite Tirane
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Marenglen Spiro
Trajnues të tjerë:

02 / 10 / 2018

Titulli i modulit:

MESIMDHENIA DHE TE NXENIT EFEKTIV

Kodi: 17MN1

Agjensia: SHLUJ UNIVERSITETI MARIN BARLETI
Kategoria: Mësimdhënia dhe të nxënit
Qyteti: Tirane
Adresa:: UMB Kampusi i studimeve master.Rr.Frang Bardhi Selite Tirane
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 0.5
Trajnuesi: Robert Gjedia
Trajnues të tjerë:

02 / 10 / 2018

Titulli i modulit:

PLANIFIKIMI VJETOR DHE PLANIFIKIMI TREMUJOR I LENDES

Kodi: 17PK4

Agjensia: SHLUJ UNIVERSITETI MARIN BARLETI
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: UMB Kampusi i Studimeve Master.Rr.Frang Bardhi Selite Tirane
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Erka Koci
Trajnues të tjerë:

03 / 09 / 2018

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rruga "Sami Frasheri"; Pallati nr 83; Shkalla 1; Kati i pare; Apartamenti nr 1
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

03 / 09 / 2018

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Adresa: Rruga “Sami Frashëri”; Pallati nr 83; Shkalla 1; Kati 1; Apartamenti nr 1
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

02 / 11 / 2018

Titulli i modulit:

KOMUNIKIMI ME NXENESIT, ZHVILLIMI MOSHOR. MOTIVIMI, NXITJA E INISIATIVES DHE KRIJIMTARISE SE NXENESVE

Kodi: 17EKP34

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Fier
Adresa::
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Arbana zhapaj
Trajnues të tjerë:

02 / 11 / 2018

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Fier
Adresa::
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

25 / 02 / 3018

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Diber
Adresa:: Diber
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë: