Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

25 / 02 / 3018

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Diber
Adresa:: Diber
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

28 / 04 / 2108

Titulli i modulit:

KODI I ETIKES

Kodi: 17EKP35

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Korçe
Adresa:: Korce
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

03 / 09 / 2019

Titulli i modulit:

ZHVILLIMI I KOMPETENCAVE KYCE TE NXENIT GJAT GJITHE JETES DUKE FILLUAR NGA ARSIMI PARASHKOLLOR

Kodi: 17PK58

Agjensia: QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr Him Kolli
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Albina Buci
Trajnues të tjerë:

20 / 04 / 2019

Titulli i modulit:

METODA TE MESIMDHENIES DHE TE NXENIT PER NXENES ME CRREGULLIME TE SPEKTRIT TE AUTIZMIT

Kodi: 17MN90

Agjensia: UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANES
Kategoria: Mësimdhënia dhe të nxënit
Qyteti: Tirane
Adresa:: Universiteti Europian i Tiranes
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 100 L
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Geranda Hoxhaj
Trajnues të tjerë:

22 / 01 / 2019

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. Sami Frasheri, p. 38, sh. 1, ap.1, Tirane
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit = 1500 ALL
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

29 / 01 / 2019

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. Sami Frasheri, p. 38, sh. 1, ap.1, Tirane
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit = 1500 ALL
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

29 / 01 / 2019

Titulli i modulit:

PLANI AFATMESEM I SHKOLLES

Kodi: 17DRZHP3

Agjensia: SHLUJ UNIVERSITETI MARIN BARLETI
Kategoria: Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve
Qyteti: Tirane
Adresa:: UMB Kampusi 2 i studimeve master. Rr. Frang Bardhi, Selite, Tirane
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 2000
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Robert Gjedia
Trajnues të tjerë: Alfons Harizaj

18 / 01 / 2019

Titulli i modulit:

MOTIVIMI I NXENESVE DHE NXITJA E INICIATIVES DHE KRIJMTARISE

Kodi: 17EKP93

Agjensia: INSTITUTI SHQIPTAR PER STUDIM DHE EDUKIM NE TEKNOLOGJI DHE KOMUNIKIM - ISSET
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. George W. Bush, Kulla 2, Kati 2 (Perballe qendres "Toptani")
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1000
Nr. Kredite: 0.5
Trajnuesi: Aleksander Prenga
Trajnues të tjerë: -

18 / 01 / 2019

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES

Kodi: 17EKP94

Agjensia: INSTITUTI SHQIPTAR PER STUDIM DHE EDUKIM NE TEKNOLOGJI DHE KOMUNIKIM - ISSET
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. George W. Bush, Kulla 2, Kati 2 (Perballe qendres "Toptani")
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1000
Nr. Kredite: 0.5
Trajnuesi: Ilia Larti
Trajnues të tjerë: -

19 / 01 / 2019

Titulli i modulit:

DISPOZITA NORMATIVE

Kodi: 17DRZHP49

Agjensia: INSTITUTI SHQIPTAR PER STUDIM DHE EDUKIM NE TEKNOLOGJI DHE KOMUNIKIM - ISSET
Kategoria: Tema ndërkkurrikulare
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. George W. Bush, Kulla 2, Kati 2 (Perballe qendres "Toptani")
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1000
Nr. Kredite: 0.5
Trajnuesi: Aleksander Prenga
Trajnues të tjerë: -