Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

25 / 02 / 3018

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Diber
Adresa:: Diber
Aplikant të regjistruar:
Tarifa:
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

28 / 04 / 2108

Titulli i modulit:

KODI I ETIKES

Kodi: 17EKP35

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Korçe
Adresa:: Korce
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

03 / 09 / 2019

Titulli i modulit:

ZHVILLIMI I KOMPETENCAVE KYCE TE NXENIT GJAT GJITHE JETES DUKE FILLUAR NGA ARSIMI PARASHKOLLOR

Kodi: 17PK58

Agjensia: QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr Him Kolli
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1500
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Albina Buci
Trajnues të tjerë:

22 / 11 / 2018

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. "Sami Frashëri", pallati nr. 83, shkalla 1, kati 1
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit = 1500 ALL
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

29 / 11 / 2018

Titulli i modulit:

KORNIZA E RE KURRIKULARE NE ARSIMIN PARASHKOLLOR DHE ASPEKTET ME TE RENDESISHME TE SAJ

Kodi: 17PK112

Agjensia: BOTIS 'POLIS'
Kategoria: Planikimi I Kurrikulës
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr. "Sami Frashëri", pallati nr. 83, shkalla 1, kati 1
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1 kredit = 1500 ALL
Nr. Kredite: 2
Trajnuesi: Enkelejda Zifla
Trajnues të tjerë:

17 / 11 / 2018

Titulli i modulit:

DISPOZITA NORMATIVE

Kodi: 17DRZHP49

Agjensia: INSTITUTI SHQIPTAR PER STUDIM DHE EDUKIM NE TEKNOLOGJI DHE KOMUNIKIM - ISSET
Kategoria: Tema ndërkkurrikulare
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr.George W. Bush, Kulla 2, Kati 2 (Perballe qendres "Toptani")
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1000
Nr. Kredite: 0.5
Trajnuesi: Aleksander Prenga
Trajnues të tjerë: -

17 / 11 / 2018

Titulli i modulit:

KODI I ETIKES SE MESUESIT

Kodi: 17EKP91

Agjensia: INSTITUTI SHQIPTAR PER STUDIM DHE EDUKIM NE TEKNOLOGJI DHE KOMUNIKIM - ISSET
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Tirane
Adresa:: Rr.George W. Bush, Kulla 2, Kati 2 (Perballe qendres "Toptani")
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1000
Nr. Kredite: 0.5
Trajnuesi: Ilia Larti
Trajnues të tjerë: -

23 / 11 / 2018

Titulli i modulit:

KOMUNIKIMI ME NXENESIT, ZHVILLIMI MOSHOR. MOTIVIMI, NXITJA E INISIATIVES DHE KRIJIMTARISE SE NXENESVE

Kodi: 17EKP34

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Durres
Adresa:: Institucion privat
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1000
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

01 / 12 / 2018

Titulli i modulit:

KOMUNIKIMI ME NXENESIT, ZHVILLIMI MOSHOR. MOTIVIMI, NXITJA E INISIATIVES DHE KRIJIMTARISE SE NXENESVE

Kodi: 17EKP34

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Gjirokaster
Adresa:: Institucion privat
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1300
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë:

29 / 11 / 2018

Titulli i modulit:

MENAXHIMI I KLASES DHE KONFLIKTEVE

Kodi: 17EKP36

Agjensia: BRIT'S CENTRE
Kategoria: Etika, komunikimi dhe pedagogjia
Qyteti: Gjirokaster
Adresa:: Institucion privat
Aplikant të regjistruar:
Tarifa: 1300
Nr. Kredite: 1
Trajnuesi: Vella Veliaj
Trajnues të tjerë: