Njoftim mbi vlerësimin e pjesmarrësve në trajnim

Data: 02/03/2018


Agjencitë trajnuese e kanë detyrim të hedhin në portal vlerësimin e mësuesve për modulin përkatës brenda një  afati 10- ditor pas përfundimit të trajnimit. Në rast se ky vlerësim nuk do të hidhet, mësuesve nuk do u njihen kreditet nga moduli i zhvilluar.