IZHA

Misioni i IZHA-s është qe t’u ofrojë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe institucioneve arsimore të të gjitha niveleve ekspertize dhe këshillim me nivel të lartë profesional, të mbështetur në rezultatet e punës kërkimore-studimore dhe praktikës së arsimit.

Instituti i Zhvillimit të Arsimit

Agjensitë

Regjistrohu si agjensi trajnuese.

Regjistrohu

Programet

Apliko për program trajnimi.

Apliko për programe

Modulet

Apliko për modul trajnimi.

Apliko për module